+370 686 22102

Tyrimai ir apklausos

Komandos sėkmė priklauso nuo kiekvieno nario, kuris įsilieja ir deda visas pastangas, kad kompanija pasiektų išsikeltus tikslus. Motyvuoti ir siekiantys organizacijos tikslų darbuotojai - didžiausias įmonės turtas. Tam, kad jūsų sistema veiktų be trukdžių, mes siūlome jums patikrinti ir įsitikinti ar atskiros grandys veikia taip, kai yra numatyta siekiant įmonės tikslų.

Siūlome Jums:
Slapto pirkėjo tyrimus. Šis metodas leidžia įvertinti darbuotojų kultūrą, elgseną, aptarnavimo kultūrą. Dalyvaujant pirkimo - pardavimo procese, atliekant slapto pirkėjo rolę, galima palyginti ir įsitikinti ar kompanijos darbuotojų darbas vyksta pagal numatytas tvarkas ir standartus.
Personalo tyrimus. Pasitelkiant interviu, telefoninį interviu, anketavimo metodą, galime ištirti Jūsų įmonės darbuotojų nuomonę ir bendrą kompanijos mikroklimatą. Taip pat tokiu būdu gaunama daug vertingos informacijos - pasiūlymų, įžvalgų, kurių darbuotojai paprastai neišsako vadovams tiesiogiai.
Vadovavimo ir lyderystės kompetencijų tyrimus. Tai 360 laipsnių grįžtamojo ryšio tyrimas, kurio tikslas pagelbėti tiek vadovui, tiek darbuotojui suvokti ir įvertinti savo darbines, vadovavimo ir lyderystės bei asmenines kompetencijas. Atlikdami tyrimą nustatome bendras organizacijos tobulintinas sritis bei asmenines vertinamųjų darbuotojų tobulintinas kompetencijas.